Popularne partie polityczne

1Jedna z bardziej obecnie popularnych partii politycznych to Platforma Obywatelska, partia to obecnie wraz PSL jest u władzy. Na jej czele stoi obecny premier Donald Tusk. Szeregi partii również zasila pełniący obowiązki prezydenta po tragicznym i pamiętnym wypadku samolotowym w Smoleńsku Bronisław Komorowski, który to z ramienia partii będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo inne znane postaci z PO to między innymi Grzegorz Schetyna, do niedawna jeszcze prawa ręka Donalda Tuska, ale odsunięty od władzy po kolejnej z afer.

Do partii również należy Radosław Sikorki, który to przegrał w prawyborach zorganizowanych wewnątrz PO o start jako kandydat n prezydenta. Kolejne znane osoby to Julia Pitera oraz obecna Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jak widać skład personalny PO jest dość silny, ale niestety często uwikłany w różnego rodzaju afery. Z aferą hazardową ostatnimi czasy na czele. Czekamy na jej wyjaśnienie. Oczywiście Pani prezydent jest kojarzona ze środowiskiem PO, zresztą musimy przyznać że posiada ona bardzo silną pozycję na arenie polityki. Nie przypadkowo piastowała wysokie stanowiska w administracji naszego państwa.

Donald Tusk

Donald Tusk to zawodowy polityk, urodzony w 1957 roku. W czasach komunistycznych aktywnie zaangażowany był w walkę z komunizmem. Uczestniczył jako student w tworzeniu ognisk walki z komunistami, studiował w Gdańsku. Między innymi uczestniczył w organizacjach zajmujących się kolportowaniem materiałów informacyjnych, które z oczywistych względów nie mogły przejść przez cenzurę. Podczas pamiętnych strajków sierpień 80 organizowała studenckie grupy.

Był założycielem NZS, kilka miesięcy po tym wydarzeniu został wybrany na przewodniczącego Solidarności. Za swoje przekonania i poglądy zapłacił wysoką cenę, gdyż został pozbawiony pracy w zakładach państwowych. Pomocną dłoń wyciągnął do niego Maciej Płażyński, który znalazł mu fizyczną pracę w założonej przez siebie spółdzielni. Był jednym z założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego i w roku 1991 zostałjego przewodniczącym. Z nowym ugrupowaniem dostała się wraz z 36 innymi kolegami do sejmu i został posłem na sejm pierwszej kadencji w nowym wolnym państwie.