Krótka historia polskich związków zawodowych

Nie da się ukryć, że upadek socjalizmu w Polsce to w dużym stopniu zasługa związków zawodowych, a w zasadzie samego NSZZ Solidarność, dzięki któremu udało nam się raz na zawsze odciąć nie tylko od tego ustroju, ale też generalnie od wpływu wschodu na los naszego państwa i naszego jednego pięknego narodu. Solidarność dała nam więc poniekąd wolność, a przynajmniej możliwość swobodnego manifestowania naszych praw i swobód, jednak historia związków zawodowych nie skończyła się wraz z transformacją ustrojową. Wprost przeciwnie – wówczas dopiero się zaczęła, bo powstały związki zawodowe lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, kolejarzy i wielu innych tego rodzaju grup zawodowych, zwłaszcza z budżetówki. Dziś większość związków zawodowych, a wśród nich przede wszystkim Solidarność, postulują podniesienie świadczeń socjalnych dla pracowników, czego najlepszym przykładem jest stopniowe podnoszenie płacy minimalnej, będącej niejako wyznacznikiem zamożności najuboższej warstwy społeczeństwa naszego kraju.

Komentarze są zamknięte.