Partie Tuska

5Donald Tusk w swoim życiu zwiedził 3 paertie, pierwsza z nich to Kongres Liberalno-Demokratyczny, z którym wszedł do sejmu na pierwszą kadencję. Jego ówczesna partia zdobyła 37 mandatów w nowo powstałym sejmie. Partia KLD, którą zarządzał była opozycyjnie nastawiona do wówczas będącego przy władzy Olszewskiegoo. Brał aktywny udział w przegłosowaniu wotum nieufności i powołaniu rządu Hanny Suchockiej.

Druga partia, której był współzałożycielem to Unia Wolności. Unia Wolności powstałą z połączenia Partii Pracy z Kongresem Liberalno-Demokratycznym, a w 1994 roku Tusk został wybrany na jednego z zarządzających partią. Donald Tusk opuścił partię w roku 2001 a było to spowodowane osobistą porażką z Bronisławem Geremkiem, której to celem był przewodnictwo w Unii Wolności. Po odejściu z Unii Wolności w 2001 roku wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami założył platformę Obywatelską, ale program jak i samą partię opiszemy już w innym artykule.

Maciej Płażyńskie

Maciej Płażyński to jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska, jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej w kwietniu 2001 roku. Oprócz niego oczywiście udział w zakładaniu partii miał jeszcze Donald Tusk oraz Andrzej Olechowski. Maciej Płażyński urodzony w 1958 roku, zmarł w tragicznym wypadku samolotowym w Smoleńsku w 2010 roku wraz z blisko setką innych polskich polityków oraz dowódców sił zbrojnych. Był posłem 3,4 i 6 kadencji sejmu.

Podobnie jak Donald Tusk aktywnie uczestniczył w walce z komuną, w Gdańsku był organizatorem okupowania Uniwersytetu. Był założycielem spółdzielni, która to zatrudniała wielu pozbawionych pracy polityków jak Tusk czy Bielecki. W roku 1989 był jednym z współtwórców Kongresu Liberałów. W roku 1990 został powołany na stanowisko wojewody gdańskiego, powołanie dostał od pierwszego po wojnie premiera nie komunistycznego Tadeusza Mazowieckiego. Jako wojewoda w Gdańsku pomagał w założeniu jako pierwszej sportowej spółki Lechici Gdańsk. Ze stanowiska został odwołany 1996 roku.